sotalol (intravenöst) försiktighetsåtgärder

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollera dina framsteg medan du får denna medicin för att se till att läkemedlet fungerar. Blod- och urintest kan behövas för att kontrollera oönskade effekter.

Yrsel, yrsel eller svimning kan förekomma, speciellt när du stiger upp plötsligt från en liggande eller sittande ställning. Dessa symtom är mer sannolikt att uppstå när du börjar använda detta läkemedel, eller när dosen ökas. Att få upp långsamt kan hjälpa.

Sotalol kan orsaka hjärtsvikt hos vissa patienter. Kontrollera med din läkare omedelbart om du har bröstsmärtor eller obehag, vidgade hals vener, extrem trötthet, oregelbunden andning, oregelbundna hjärtslag, andfåddhet, svullnad i ansiktet, fingrar, fötter eller underben, viktökning, eller väsande.

Detta läkemedel kan orsaka en allvarlig typ av allergisk reaktion som kallas anafylaxi. Anafylaxi kan vara livshotande och kräver omedelbar läkarvård. Tala om för din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du har utslag, klåda, heshet, svårt att andas, problem med att svälja, eller någon svullnad i händer, ansikte eller mun medan du får detta läkemedel.

Detta läkemedel kan orsaka förändringar i ditt blodsocker. Dessutom kan detta läkemedel täcka upp tecken på lågt blodsocker, såsom en snabb puls. Kontrollera med din läkare om du har dessa problem eller om du märker en förändring i resultatet av dina blodprover eller urin socker.