sincalide intravenös

Terapeutisk klass: Diagnostic Agent

Användningar för sincalide

Doserna av sincalide kommer att vara olika för olika patienter och beror på patientens vikt och på vilken typ av prov.

Sincalide används endast under överinseende av en läkare.

Vid beslut att använda ett diagnostiskt test, måste eventuella risker för testet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att göra. Dessutom kan andra saker påverkar testresultaten. För detta test, bör följande övervägas

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot sincalide eller andra läkemedel. Också tala om för din läkare om du har några andra typer av allergier, såsom livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läsa etiketten eller paket ingredienser noggrant.

Studier på sincalide har gjorts endast hos vuxna patienter, och det finns ingen specifik information att jämföra användning av sincalide barn med användning i andra åldersgrupper.

Många läkemedel har inte studerats specifikt hos äldre människor. Därför kan det inte känt om de fungerar på exakt samma sätt som de gör i yngre vuxna eller om de orsakar olika biverkningar eller problem hos äldre människor. Det finns ingen specifik information att jämföra användning av sincalide hos äldre med användning i andra åldersgrupper.

Det finns inga adekvata studier på kvinnor för att bestämma spädbarn risk när du använder detta läkemedel under amning. Väg de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan du tar denna medicin under amning.

Innan du använder sincalide

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, i andra fall två olika läkemedel kan användas tillsammans, även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vill ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan bli nödvändiga. Tala om för din läkare om du tar något annat receptbelagt eller receptfria (over-the-counter [OTC]) medicin.

Vissa läkemedel bör inte användas på eller kring tiden för att äta mat eller äta vissa typer av livsmedel, eftersom interaktioner kan inträffa. Använda alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner inträffa. Diskutera med din läkare att använda din medicin med mat, alkohol eller tobak.

Närvaron av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta diagnostiska test. Se till att du berättar för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt

Dosen av sincalide kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av sincalide. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Tillsammans med sin behövs effekter, kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan förekomma, om de inträffar de kan behöva läkarvård.

Kontrollera med din läkare så snart som möjligt om någon av följande biverkningar

Vissa biverkningar kan inträffa som vanligtvis inte behöver läkarvård. Dessa biverkningar kan försvinna under behandling som kroppen anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din läkare kunna berätta om sätt att förebygga eller minska en del av dessa biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem

Andra biverkningar som inte nämns kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kolla med din läkare.

endast tillgänglighet Rx Prescription

Graviditet Kategori B Ingen bevisad risk för människor

CSA Schema N Inte en kontrollerad läkemedels

Godkännande Historien Kalender Drug historia vid FDA

Gallblåsan Sammandragning sincalide, Kinevac

Pankreatisk Secretion sincalide, Kinevac

Barium Meal Transit sincalide, Kinevac

Korrekt användning av sincalide

 eller gå med i sincalide stödgrupp för att få kontakt med andra som har liknande intressen.

sincalide Biverkningar

sincalide