sexuellt överförbara sjukdomar grundforskning

skiss Research

Det yttersta målet för theernment stödda forskningen är att utveckla effektiva förebyggande och behandlingsmetoder för att bekämpa sexuellt överförbara sjukdomar. Att utveckla dessa strategier är nödvändigt mot att förstå struktur, funktion, tillväxt, patogenes och utvecklingen av STD bakterier, virus, parasitiska, protozoer, och svampmedel grundforskning. En annan viktig aspekt av grundforskning är att undersöka effekterna av sexuellt överförbara sjukdomar i olika populationer.

theernment arbete i genomisk sekvensering accelererar ytterligare STD biologisk forskning och upptäckter. theernment har samlat in genetiska data om STD patogener och gjort den tillgänglig för kvalificerade forskare genom offentliga databaser. Nya framsteg inkluderar genomisk sekvensering av patogener som är ansvariga för trichomoniasis, klamydia, gonorré, och mänsklig genital magsårssjukdom (chancroid). Sekvensering av genomen tillåter forskare att läsa och tolka genetisk information som kan underlätta utvecklingen av nya diagnostik, utvärtes läkemedel och vacciner.