Sermorelin (injektionsvägen) beskrivning och varumärken

Sermorelin är en syntetisk (konstgjorda) version av en naturligt förekommande substans som orsakar frisättning av tillväxthormon från hypofysen. Tillväxthormon är naturligt produceras av hypofysen och är nödvändig för tillväxten hos barn. Hos barn som inte växer normalt eftersom deras kroppar inte producerar tillräckligt med tillväxthormon, kan detta läkemedel användas för att öka mängden tillväxthormon produceras av hypofysen.

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer

Vid beslut att använda ett läkemedel, måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att göra. För detta läkemedel, bör följande övervägas

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot detta läkemedel eller andra läkemedel. Också tala om för din läkare om du har några andra typer av allergier, såsom livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läsa etiketten eller paket ingredienser noggrant.

Det finns inga adekvata studier på kvinnor för att bestämma spädbarn risk när du använder detta läkemedel under amning. Väg de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan du tar denna medicin under amning.

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, i andra fall två olika läkemedel kan användas tillsammans, även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vill ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan bli nödvändiga. Tala om för din läkare om du tar något annat receptbelagt eller receptfria (over-the-counter [OTC]) medicin.

Pulver till lösning

Vissa läkemedel bör inte användas på eller kring tiden för att äta mat eller äta vissa typer av livsmedel, eftersom interaktioner kan inträffa. Använda alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner inträffa. Diskutera med din läkare att använda din medicin med mat, alkohol eller tobak.

allergier

Närvaron av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Se till att du berättar för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt

Graviditet

Om du injicerar detta läkemedel själv, använder det exakt som din läkare. Använd inte mer eller mindre av det, och inte använder det oftare än din läkare beställt. Den exakta mängden läkemedel som behövs har noggrant utarbetade. Användning av för mycket kommer att öka risken för biverkningar vid användning för lite kan inte förbättra tillståndet.

Amning

Varje förpackning av Sermorelin innehåller en patient instruktionsblad. Läs detta blad noga och se till att du förstår

Det är bäst att använda ett annat ställe på kroppen för varje injektion (t ex magen, höft, lår eller överarm). För att hjälpa dig att komma ihåg att göra detta, kanske du vill föra ett register över datum och plats för varje injektion.

läkemedels~~POS=TRUNC

andra interaktioner

Andra medicinska problem

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

dosering

Förvara i kylskåp. Får ej frysas.

Lagring

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollera dina framsteg på regelbundna besök.

Tillsammans med sin behövs effekter, kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan förekomma, om de inträffar de kan behöva läkarvård.

Kontrollera med din läkare så snart som möjligt om någon av följande biverkningar

Vissa biverkningar kan inträffa som vanligtvis inte behöver läkarvård. Dessa biverkningar kan försvinna under behandling som kroppen anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din läkare kunna berätta om sätt att förebygga eller minska en del av dessa biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem

Andra biverkningar som inte nämns kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kolla med din läkare.