Sermorelin (injektion väg) korrekt användning

dosering

Lagring

Om du injicerar detta läkemedel själv, använder det exakt som din läkare. Använd inte mer eller mindre av det, och inte använder det oftare än din läkare beställt. Den exakta mängden läkemedel som behövs har noggrant utarbetade. Användning av för mycket kommer att öka risken för biverkningar vid användning för lite kan inte förbättra tillståndet.

Varje förpackning av Sermorelin innehåller en patient instruktionsblad. Läs detta blad noga och se till att du förstår

Det är bäst att använda ett annat ställe på kroppen för varje injektion (t ex magen, höft, lår eller överarm). För att hjälpa dig att komma ihåg att göra detta, kanske du vill föra ett register över datum och plats för varje injektion.

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Förvara i kylskåp. Får ej frysas.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.