scorpion (centruroides) immun F (ab) 2 (intravenöst) försiktighetsåtgärder

Din läkare kommer att kontrollera din eller ditt barns framsteg noga när du får detta läkemedel. Detta gör att din läkare för att se om läkemedlet fungerar och att avgöra om du ska fortsätta att ta emot den.

Detta läkemedel kan orsaka allvarliga typer av allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi. Anafylaxi kan vara livshotande och kräver omedelbar läkarvård. Ring din läkare omedelbart om du eller ditt barn har utslag, klåda, heshet, andningssvårigheter, problem med att svälja, eller någon svullnad i händer, ansikte eller mun medan du får detta läkemedel.

Ring din läkare eller akutmottagningen omedelbart om du eller ditt barn har en fördröjd allergisk reaktion eller serumsjuka, som kan förekomma upp till 14 dagar efter att ha fått detta läkemedel. Symptomen kan omfatta utslag, klåda, feber, allmän känsla av obehag eller sjukdom, led- eller muskelsmärta, onormal trötthet eller svaghet, eller svullna, smärtsamma, eller anbud lymfkörtlar i halsen, armhålan eller ljumsken.

Detta läkemedel är tillverkad av hästblod. Vissa häst blodprodukter har översänt vissa virus till människor som har fått dem. Risken att få ett virus från läkemedel tillverkade av hästblod har minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är ett resultat av krävs tester av hästar för vissa virus, och provning vid framställningen av dessa läkemedel. Även om risken är låg, prata med din läkare om du har frågor.