RSV symptom

symptom

De flesta barn har haft RSV när de är 2 år gammal, men många föräldrar kanske inte ens märker det. Det beror på RSV symtom är mycket som symptom på en mild till svår kyla: rinnande näsa, hosta, lindrig feber och halsont. Spädbarn med RSV kan också ha mindre aptit än vanligt och vara trött eller noga. Ibland på grund av överbelastning är tung, spädbarn kan inte mata mycket bra, och de kan bli uttorkad (har en lägre än normal mängd vätska i kroppen). De flesta människor kommer att ha symptom ungefär fyra till sex dagar efter att ha utsatts för viruset.

Däremot kan RSV vara särskilt farlig i för tidigt födda barn och barn med medfödd hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, eftersom infektionen kan utvecklas till livshotande lunginflammation. Det kan också vara farligt för äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

De flesta människor med RSV förkylningsliknande symtom behöver inte nödvändigtvis att besöka en vårdgivare. Men om du eller ditt barn har något av följande symtom, bör du ringa din läkare omedelbart

Svårt att andas; Snabb andning; Episoder av sömnapné (när andningen stopp för en kort tid); Väsande som kan höras; Hög feber; Hosta med grön eller gul slem