rotavirusvaccin, levande (oral) försiktighetsåtgärder

Det är mycket viktigt att ditt barns läkare kontrollera ditt barns framsteg på regelbundna besök för att se till att detta vaccin fungerar och för att kontrollera oönskade effekter.

Se till att ditt barns läkare vet om ditt barn har någon typ av cancer eller får medicin eller ett förfarande som kan försvaga immunsystemet, såsom steroider, cancermediciner eller strålning.

Berätta ditt barns läkare om ditt barn tillbringar tid med en person som har ett immunsystemproblem eller blir cancerläkemedel. Din läkare kan rekommendera sätt (t ex ordentlig handtvätt efter byte av blöjor) för att förebygga spridning av vaccinviruset till andra människor.

Den orala applikatorn av detta vaccin kan innehålla torrt naturligt latexgummi. Se till att ditt barns läkare vet om ditt barn har haft en allergisk reaktion mot latexgummi.

Ring ditt barns läkare omedelbart om ditt barn har diarré, blod i avföringen, hög feber, svåra magsmärtor eller kräkningar. Dessa kan vara symtom på en allvarlig tarmproblem som kallas intussusception.