rivastigmin (oralt) korrekt användning

dosering

Missad dos

Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte mer av det, inte ta det oftare, och inte ta det för en längre tid än din läkare beställt.

Detta läkemedel kommer med patientinstruktioner. Läs och följ instruktionerna noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Det är bäst att ta detta läkemedel med mat.

Rivastigmin verkar fungera bäst när det tas vid regelbundet åtskilda gånger, oftast två gånger om dagen, på morgonen och på kvällen.

Om du använder oral lösning

Svälj kapseln hel. Inte krossa, bryta eller tugga det.

Lagring

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta det så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Om du missade din dos för mer än 3 dagar, kontakta din läkare omedelbart. Du kan behöva gå tillbaka till en lägre dos.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.