Rho (d) immunglobulin (injektion väg, intramuskulärt, intravenöst) före användning

allergier

Pediatrisk

Vid beslut att använda ett läkemedel, måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att göra. För detta läkemedel, bör följande övervägas

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot detta läkemedel eller andra läkemedel. Också tala om för din läkare om du har några andra typer av allergier, såsom livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läsa etiketten eller paket ingredienser noggrant.

Lämpliga studier som utförts hittills har inte visat barn specifika problem som skulle begränsa användbarheten av Rho (D) immunglobulin hos barn. Det rekommenderas inte för ett spädbarn med Rh-positivt blod vars mamma är Rh-negativ.

Även lämpliga studier om förhållandet mellan ålder för effekterna av Rho (D) immunglobulin inte har utförts i geriatrisk befolkningen, geriatriska specifika problem förväntas inte begränsa användbarheten av Rho (D) immunglobulin hos äldre. Men äldre patienter är mer benägna att ha åldersrelaterade problem hjärta, njure eller lever, och kan ha tillstånd som kräver en justering av dosen för patienter som fick Rho (D) immunglobulin.

Studier på kvinnor tyder på att detta läkemedel medför minimal risk för barnet vid användning under amning.

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, i andra fall två olika läkemedel kan användas tillsammans, även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vill ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan bli nödvändiga. Tala om för din läkare om du tar något annat receptbelagt eller receptfria (over-the-counter [OTC]) medicin.

Geriatrisk

Vissa läkemedel bör inte användas på eller kring tiden för att äta mat eller äta vissa typer av livsmedel, eftersom interaktioner kan inträffa. Använda alkohol eller tobak med vissa läkemedel kan också orsaka interaktioner inträffa. Diskutera med din läkare att använda din medicin med mat, alkohol eller tobak.

Graviditet

Närvaron av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Se till att du berättar för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt

Amning

läkemedels~~POS=TRUNC

andra interaktioner

Andra medicinska problem