Reumatisk feber behandlingar och läkemedel

Målen för behandling av reumatisk feber är att förstöra eventuella kvarvarande grupp A streptokockbakterier, lindra symtom, kontrollera inflammation och förhindra återkommande episoder av reumatisk feber.

Behandlingar som används för reumatisk feber inkluderar

Antibiotika. Ditt barns läkare kommer att förskriva penicillin eller annan antibiotika för att eliminera eventuella kvarvarande strep bakterier som kan finnas i ditt barns kropp.

Långtidsvård

När ditt barn har avslutat hela antibiotikabehandling, kommer din läkare att börja en annan kurs av antibiotika för att förhindra återfall av reumatisk feber. Denna förebyggande behandling vanligtvis fortsätter tills barnet är minst 21 år gammal. Om en äldre tonåring har haft reumatisk feber, kan han eller hon fortsätta ta antibiotika senaste 20 år att fylla minst fem års studier av förebyggande behandling.

Människor som upplevt inflammation i hjärtat när de hade reumatisk feber kan rådas att vidta förebyggande antibiotikabehandling mycket längre eller ens för livet.

Diskutera med din läkare vilken typ av uppföljning och långtidsvård ditt barn kommer att behöva. Hjärtskador från reumatisk feber kan inte visa upp förrän många år efter akut sjukdom. Ditt barn bör informeras om att han eller hon hade reumatisk feber och när en vuxen ska diskutera detta med sin läkare.