retraktila testikel symptom

Testikeln kan flyttas för hand från ljumsken till pungen och kommer inte att omedelbart dra sig tillbaka till ljumsken,. Testikeln kan spontant visas i pungen och stanna där för en tid,. Testikeln kan spontant försvinna igen för en tid.

När ska en läkare

Testiklar bildar i buken under fosterutvecklingen. Under de sista månaderna av utveckling, testiklarna gradvis ned i pungen. Om härkomst inte är klar vid födseln, testikeln sänker vanligen inom några månader. Om din son har en retraktil testikel, testikeln ursprungligen härstammar som det ska, men inte kvar.

Tecken och symptom på en retraktil testikel inkluderar

Förflyttningen av en retraktil testikel sker nästan alltid utan smärta eller obehag. Som ett resultat, det märkte först när testikeln inte längre ses eller kände i pungen.

Positionen för en testikel är vanligen oberoende av positionen för den andra en. Till exempel kan en pojke har en normal testikel och en retraktil testikel.

Retraktil testikel skiljer sig från kryptorkism (kryptorkism). En icke nedstigen testikel är en som aldrig kom in i pungen.

Under ordinarie väl barn kontroller och årliga barndom kontroller, kommer din sons läkare undersöka din sons testiklar för att avgöra om de är härstammar och på lämpligt sätt utvecklas. Om du tror att din son har en indragbar eller stigande testikel – eller har andra problem om utvecklingen av hans testiklar – se hans läkare. Han eller hon kommer att berätta hur ofta schema kontroller för att övervaka förändringar i tillståndet.

Om din son upplever smärta i ljumsken eller testiklarna, se omedelbart din sons läkare.