remifentanil (intravenöst) försiktighetsåtgärder

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollera dina framsteg noga när du får detta läkemedel för att se om den fungerar och för att möjliggöra en förändring av dosen.

Detta läkemedel kommer att lägga till effekterna av alkohol och andra CNS-depressiva medel (läkemedel som gör dig dåsig eller mindre alert). Några exempel på CNS-depressiva är antihistaminer eller läkemedel för hösnuva, andra allergier eller förkylning, lugnande medel, lugnande medel, eller sömnmedel, recept smärtbehandling eller narkotika, barbiturater eller medicin för kramper, muskelavslappnande medel, eller andra anestetika, inklusive vissa tand bedövningsmedel . Kontrollera med din läkare eller tandläkare innan du tar något av ovanstående medan du får detta läkemedel.

Kontrollera med din läkare omedelbart om du har blåaktiga läppar eller hud, bröstsmärtor, andningssvårigheter, en snabb, bultande, eller oregelbundna hjärtslag eller puls, andfåddhet, eller muskelstelhet efter att ha fått detta läkemedel.

Yrsel, kan yrsel eller svimning förekomma med detta läkemedel, speciellt när du stiger upp från en liggande eller sittande ställning plötsligt. Att få upp långsamt kan hjälpa, men om problemet kvarstår eller förvärras, kolla med din läkare.

Detta läkemedel kan orsaka förstoppning. Detta är vanligare om du använder den under en längre tid. Fråga din läkare om du också ska använda laxermedel för att förebygga och behandla förstoppning.