radiopak agent- diagnostik (oralt, rektalt, intravenöst, intra-arteriell väg, intraspinal väg) biverkningar

Tillsammans med sin behövs effekter kan radiopaka medel orsaka allvarliga biverkningar såsom allergiska reaktioner. Dessa effekter kan förekomma nästan omedelbart eller några få minuter efter den röntgentäta medlet ges. Även om dessa allvarliga biverkningar visas sällan kommer din läkare vara beredda att ge dig omedelbar läkarvård om det behövs. Om du har några frågor om detta, kolla med din läkare.

Kontrollera med din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar

Vissa biverkningar kan inträffa som vanligtvis inte behöver läkarvård. Dessa biverkningar kan försvinna under behandling som kroppen anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din läkare kunna berätta om sätt att förebygga eller minska en del av dessa biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem

Inte alla av de biverkningar som beskrivs ovan har rapporterats för vart och ett av dessa medel, men de har rapporterats för åtminstone en av dem. Det finns vissa likheter mellan dessa medel, så många av ovanstående biverkningar kan förekomma med någon av dem.

Andra biverkningar som inte nämns kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kolla med din läkare.