pyridoxin (oral, injektionsvägen) korrekt användning

dosering

Missad dos

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

För att använda förlängd frisättning kapselform av denna kosttillskott

För att använda förlängd frisättning form av detta kosttillskott

Om du missar en dos av detta läkemedel, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Lagring

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.