pyrantel (oralt) korrekt användning

dosering

Lagring

Inga särskilda beredningar (t.ex. specialkost, fasta, andra läkemedel, laxermedel eller lavemang) är nödvändiga före, under eller omedelbart efter att du tagit pyrantel.

För patienter som tar pyrantel oral suspension

För att rensa upp din infektion helt ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. I vissa infektioner kan krävas en andra dos av denna medicin för att klara upp infektionen fullständigt.

För patienter som tar pyrantel för springmask

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.