psoriasisbehandling

erbjuder alla psoriasisbehandlingar: krämer och salvor, ljusterapi, mediciner, och Goeckerman behandling (erbjuds på Minnesota plats). Behandlingar kan kombineras för att öka effektiviteten eller minska biverkningar.

Den Goeckerman behandlingen är uppkallad efter en hudläkare som utvecklat denna behandling 1925. Goeckerman behandlingen är lämplig för de flesta personer med måttlig till svår psoriasis. Även om det är tidskrävande, tar cirka tre veckor, har en lång historia av effektivitet med få biverkningar. Det är också kostnadseffektivt jämfört med kostnaden för andra behandlingar.

Goeckerman behandling

Behandling innebär daglig exponering för ultraviolett ljus och tillämpning av stenkolstjära. Förr i tiden var folk behandlas på sjukhus. Idag behandlas de i öppenvården. Tillvägagångssättet är följande

Två studierna långsiktiga resultat av Goeckerman behandling (under 21 år hos barn och över sex årtionden för vuxna). Forskarna fann att 85 procent av människor hade en glänta (remission) av 80 procent eller mer av sin psoriasis med Goeckerman behandling. Den genomsnittliga längden på eftergift var 2,6 år hos barn och ca 1,7 år hos vuxna, med vissa eftergifter som varar längre än 10 år. Den enda betydande bieffekt av behandlingen verkar vara infektion av hårsäckar, som är behandlingsbara med en topisk lösning.