proteasinhibitorer

 
Proteashämmare är syntetiska droger som hämmar verkan av HIV-1-proteas, ett enzym som klyver två prekursorproteiner i mindre fragment. Dessa fragment är nödvändiga för viral tillväxt, infektivitet och replikation. Proteashämmare binder till det aktiva stället av proteasenzymet och förhindra mognaden av de nyligen producerade virioner så att de förblir icke-infektiösa.

Proteas-hämmare används i behandlingen av humant immunbristvirus (HIV-infektion) och förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Medicinska tillstånd som är förknippade med proteashämmare