problemlösning att hantera stress – ämne översikt

Problemlösning hjälper dig att övervinna komplexa stressande händelser.

Försöker skära ner på stressen i ditt liv? Dessa tips kan hjälpa. Se hur många du kan bocka av i de närmaste 30 dagarna på din väg till ett bättre liv; Fastställa prioriteringar. Fokusera på det som är viktigt. Låt andra saker gå, Identifiera uppgifter som du kan dela eller delegera, sedan be om hjälp; Bli organiserad. Sjukdom kan göra det förvirrande och svårt att komma ihåg; Ställ kortsiktiga mål du kan nå. Belöna dig själv för att möta dem; Säg nej – ett städat – att ta på fler skyldigheter; Fokus…

Du kan sedan hitta copingstrategier, såsom att prata med andra om dina känslor av ilska eller depression.

brainstorm genom

Utvärdera dina alternativ och välja den bästa. När betyg dina lösningar, beakta

Spela teater. Bestäm steg du behöver ta och agera.

Beteenden, såsom behovet av att leta efter ett annat jobb, tjäna pengar för din familj, och göra andra justeringar i ditt liv; Negativa tankar, såsom “Jag kommer aldrig att få ett nytt jobb, negativa känslor, som ilska och depression, hur din kropp reagerar, såsom trötthet eller sömnsvårigheter.

Funderar på att så många lösningar som möjligt, även om de verkar mycket svårt att åstadkomma; Inte kritisera någon lösning; Kombinera lösningar.

Sannolikheten för att kunna genomföra det och lyckas; Kostnad i tid och energi; Verkan av lösningen på andra människor.