posttraumatiskt stressyndrom (pdqâ®): stödjande vård [] -overview

Några överlevande av cancer erfarenhet trauma -relaterade symptom som liknar symptom som upplevs av människor som har överlevt mycket stressande situationer, såsom militär strid, naturkatastrofer, våldsamma personlig attack (t.ex. raps), eller andra livshotande händelser. Denna grupp av symtom kallas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och inkluderar att undvika situationer i samband med trauma, ständigt tänker på trauma och vara uppspelta.

Gastrointestinal stromal tumör är en sjukdom där onormala celler bildas i vävnaderna i det gastrointestinala området; Det gastrointestinala (GI) kanalen är en del av kroppens matsmältningssystem. Det bidrar till att smälta maten och tar näringsämnen (vitaminer, mineraler, kolhydrater, fett, proteiner och vatten) från mat så att de kan användas av kroppen. Gl-kanalen består av följande organ, Mage; Tunntarm; Tjocktarmen (kolon); Gastrointestinala stromala tumörer (GIST) …

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute