polycystiskt leversjukdom

importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten polycystisk leversjukdom är inte det namn du förväntat. Kontrollera synonymer notering att hitta alternativa namn (s) och oordning indelning (s) som omfattas av denna rapport.

Polycystisk leversjukdom är en ärftlig sjukdom som kännetecknas av många cystor i olika storlekar spridda över hela levern. Magbesvär från svullnad av levern kan Occu; Men de flesta drabbade individer inte har några symptom. I vissa fall verkar polycystiskt leversjukdom ske slumpmässigt, utan uppenbar orsak (sporadiskt). De flesta fall ärvs som en autosomalt dominant genetisk egenskap. Ibland är cystor hittades i levern i association med närvaron av autosomal dominant polycystisk njursjukdom (AD- PKD). I själva verket, ungefär hälften av de människor som har AD-PKD erfarenhet lever cystor. Men cystor är ovanliga hos dem som berörs av polycystiskt leversjukdom.

Lever Foundatio; 39 Broadway, Suite 270; New York, NY 1000; OSS; Fax: (212) 483-817; Tel: (800) 465-483; E-post: http: //www.liverfoundation/contact; Internet: http: //www.liverfoundatio; NIH / National Institute of Diabetes, Digestive och Kidneysjukdomen; Office of Communications & Public Liaiso; Bldg 31, Rm 9A0; 31 Center Drive, MSC 256; Bethesda, MD 20892-256; Tel: (301) 496-358; E-post: NDDIC@info.niddk.nih.go; Internet: http://www2.niddk.nih.gov; Genetiska och sällsynta sjukdomar (Gard) Information Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tel: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tel: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Detta är ett utdrag ur en rapport från National Organization for Sällsynta diagnoser (NORD). En kopia av den fullständiga rapporten kan laddas ner gratis från NORD hemsidan för registrerade användare. Den fullständiga rapporten innehåller ytterligare information, inklusive symptom, orsaker, drabbad population, relaterade sjukdomar, standard och prövnings terapier (om sådan finns), och referenser från medicinsk litteratur. För en fulltextversion av detta ämne, gå till www.rarediseases och klicka på sällsynta sjukdomar databas under “Rare Disease information”.

PCL; PLD

Informationen i denna rapport är inte avsedd för diagnostiska ändamål. Det ges endast i informationssyfte. NORD rekommenderar att drabbade individer rådfråga eller biträde av deras egna personliga läkare.

Det är möjligt att titeln på detta ämne är inte det namn du valt. Kontrollera de Synonymer notering att hitta alternativa namn (s) och oordning delområde (s) som omfattas av denna rapport

Denna sjukdom posten är baserad på medicinsk information tillgänglig via datum i slutet av ämnet. Sedan NORD resurser är begränsade, är det inte möjligt att hålla varje post i sällsynta sjukdomar Database helt aktuell och korrekt. Kontrollera med de organ som anges i avsnittet Resurser för den mest aktuella informationen om denna sjukdom.

För ytterligare information och hjälp om sällsynta sjukdomar, kontakta National Organization for Sällsynta diagnoser på P.O. Box 1968, Danbury, CT 06.813-1968, telefon (203) 744-0100, www.rarediseases webbplats eller e-orphan @ rarediseases

Senast uppdaterad: 4/25/200; Copyright 1989, 1990, 1996, 1998, 2005 National Organization for Sällsynta diagnoser, Inc.

 från National Organization for Sällsynta diagnoser

Ingen