biverkningar: sömnproblem

Människor går igenom behandling för cancer kan ha förändringar i deras sömnmönster eller sömnsvårigheter. Tala om för din sjuksköterska om eventuella svårigheter som du har, så att du kan få den hjälp du behöver för att sova bättre på natten.

Sova bra är viktigt för din fysiska och mentala hälsa. En god natts sömn inte bara hjälper dig att tänka klart, det sänker också blodtrycket, hjälper din aptit, och stärker immunförsvaret.

Men sömnproblem är vanliga bland personer som behandlas för cancer. Studier visar att så många som hälften av alla patienter har sömnrelaterade problem. Dessa problem kan orsakas av biverkningar av behandling, medicin, långa sjukhusvistelser, eller stress.

Prata med din hälsa vårdteam om du har svårt att sova, så att du kan få hjälp du behöver. Sömnproblem som pågår under en längre tid kan öka risken för ångest eller depression. Din läkare kommer att göra en bedömning, som kan innefatta en polysomnogram (mätningar gjorda under sömnen som visar hjärnvågor, andning och andra aktiviteter såsom hjärtfrekvens) att korrekt diagnostisera och behandla sömnproblem. Bedömningar kan upprepas med jämna mellanrum, eftersom sömnproblem kan förändras över tiden.

Det finns åtgärder som du och din hälsa vårdteam kan vidta för att hjälpa dig att sova bra igen.

Förbered dig för ditt besök genom att göra en lista med frågor att ställa. Överväga att lägga dessa frågor till din lista